Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,1 90,4 90,4
(1B) Personal de residències 79,2 74,3 75,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,3 78,5 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,1 7,9 10,2
(4) Persones amb gran dependència 78,7 61,5 62,3
(5A) Persones de 80 anys o més 81,7 29,4 29,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 10 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 65,5 1,2 2,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 47,1 0,4 1,3
Total >=16 anys 20,2 7,8 8,1
Total 17,6 6,8 7,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.