Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 94,9 88,2 94,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,1 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 85,1 94
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,1 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,5 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90,4 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 84,8 89,4
(6) Treballadors essencials 93,9 84,3 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 80,9 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 78,8 87,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 70,9 83,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,5 63,7 79,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,2 65,2 75
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 58,2 70,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,3 55,6 71,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,5 65,5 81,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,9 64,2 74,9
Total >=12 anys 85,7 74,5 84
Total >=16 anys 86 74,9 84,3
Total 77,8 67,7 76,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi