Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,3 97,7
(1B) Personal de residències 94,5 87,7 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,4 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 84,7 93,3
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,5 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,2 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 85,8 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 82,4 89
(6) Treballadors essencials 93,3 83,2 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79 88,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 77,2 87
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,9 68,5 82,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,2 58 78,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,3 63,1 73
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,5 55,1 67,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,4 52,3 68,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,2 63 79
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,1 61,4 71,1
Total >=12 anys 84,4 72 82,6
Total >=16 anys 84,8 72,4 83,1
Total 76,8 65,5 75,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi