Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,7 96,3 96,6
(1B) Personal de residències 91,7 85,6 89,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 88,1 92,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,2 78,6 85,1
(4) Persones amb gran dependència 90,8 87,9 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,3 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 84,8 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 78,9 85,4
(6) Treballadors essencials 87,9 76,9 82,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,7 75,5 84
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,5 74,2 81,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 62,6 73,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71 48,9 66
(11A) Persones de 35 a 39 anys 59,1 41,5 47
(11B) Persones de 30 a 34 anys 45,6 14,1 20
(12) Persones de 20 a 29 anys 39,5 2,5 8,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 34,2 2,5 6,4
Total >=16 anys 73,6 57,4 64,6
Total 64,6 50,3 56,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi