Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 94,9 88,2 94,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 91 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 84,9 93,8
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,5 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 84,4 89,4
(6) Treballadors essencials 93,8 84,2 92,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 80,6 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 78,5 87,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 70,5 83,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 62,7 79,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 64,9 74,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,6 57,7 70,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,8 55,1 71
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,2 65,2 81,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,5 64 74,5
Total >=12 anys 85,5 74,1 83,8
Total >=16 anys 85,8 74,5 84,1
Total 77,7 67,4 76,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi