Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,2 97,7
(1B) Personal de residències 94,5 87,6 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,3 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 84,6 93,2
(4) Persones amb gran dependència 91,8 89,5 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,1 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 85,8 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 82,4 89
(6) Treballadors essencials 93,2 83,2 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79 88,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 77,2 87
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,9 68,4 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,1 58 78,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,2 63 72,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,3 55 67,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 52,1 67,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,8 62,7 78,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 60,9 70,4
Total >=12 anys 84,4 72 82,5
Total >=16 anys 84,8 72,4 83
Total 76,7 65,4 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi