Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 96,8 97,1
(1B) Personal de residències 93,9 87,2 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89,7 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 83,4 91,6
(4) Persones amb gran dependència 91,5 88,7 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,8 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 85,4 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 81,7 88,3
(6) Treballadors essencials 92,3 82 89,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 78,1 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,9 76,3 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,4 66,9 80,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 55,7 75,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,2 58,9 67,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,5 50,2 60,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,4 46,8 59,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,7 55,6 68,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 43,7 51,3
Total >=12 anys 82,2 69,2 78,8
Total >=16 anys 82,7 70,2 79,9
Total 74,8 63 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi