Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 96,8 97,2
(1B) Personal de residències 94 87,2 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89,7 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 83,4 91,6
(4) Persones amb gran dependència 91,4 88,6 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 85,4 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 81,7 88,3
(6) Treballadors essencials 92,3 82 89,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 78,1 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 76,3 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,4 66,9 80,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 55,8 75,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,2 59 67,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,6 50,4 61
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,5 47 60
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,9 55,9 69
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,6 44,8 52,4
Total >=12 anys 82,2 69,3 79
Total >=16 anys 82,7 70,2 80
Total 74,8 63 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi