Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95 93,2 93,2
(1B) Personal de residències 81 74,9 76,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85 79,3 81,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,9 5,5 9,6
(4) Persones amb gran dependència 87,3 78,9 79,6
(5A) Persones de 80 anys o més 88,1 29,4 29,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 21,2 1,8 1,8
(6) Treballadors essencials 67 1 2,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 47,5 0,4 1,6
Total >=16 anys 23,1 8,4 8,8
Total 19,4 7 7,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.