Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,2 98,3
(1B) Personal de residències 93,2 87,2 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 89,4 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 81,4 91,4
(4) Persones amb gran dependència 92 89,1 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,4 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 92,6 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 85,8 89,2
(6) Treballadors essencials 92,5 82,5 91,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,9 77,2 86,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,7 72,2 83,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,3 61,3 78,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,6 56,4 74,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,4 52,1 68,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,7 46,6 62,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,7 47,5 63,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,3 61 74,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,3 56,5 65,2
Total >=12 anys 81,8 69,7 80,3
Total >=16 anys 82,6 70,3 81,1
Total 72,8 61,9 71,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi