Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 91,1 85 89,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,9 87,2 90,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,6 76,7 84,8
(4) Persones amb gran dependència 91 88,6 89,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,8 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,4 82,8 86,1
(6) Treballadors essencials 88,8 77,9 84,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,7 74,2 82
(9) Persones de 50 a 59 anys 80,4 70,2 78,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,2 57,4 70,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 68 50 64,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 59,6 39,8 52,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 50,1 25,7 37,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 49,5 15,6 26,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 51,6 16,8 22,8
Total >=16 anys 75,5 61,1 69
Total 63,9 51,6 58,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi