Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97 97
(1B) Personal de residències 87,8 82,4 84,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,9 84,6 87,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,7 59,6 66,1
(4) Persones amb gran dependència 89,8 87,6 87,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,3 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 90,4 91,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,8 7,3 9,6
(6) Treballadors essencials 81,9 57,6 61,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 78,8 7,8 12,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,3 49,1 54,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 52,1 1,5 8,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 20,9 1,2 6
Total >=16 anys 54,3 32,5 35,9
Total 46 27,5 30,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi