Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,1 91 91,2
(1B) Personal de residències 81,8 76,8 78
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86 69,3 73
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,2 12,2 14,3
(4) Persones amb gran dependència 90 86 86,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,3 87,8 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,4 42,8 43,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 72,1 3,3 3,7
(6) Treballadors essencials 70 1,3 2,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,8 3,8 5,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,6 1,9 2
Total >=16 anys 31,7 14,4 14,8
Total 26,6 12 12,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi