Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,4 98,5 94,7 95
(1B) Personal de residències 95,2 92,2 95 73,7 77,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 94,4 96,2 78,2 81,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 92,3 95 64,4 68,4
(4) Persones amb gran dependència 89,2 86,6 87,5 70,7 71,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,1 93,2 88,3 88,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 93 93,3 85,1 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 89,1 90,7 75,9 81,2
(6) Treballadors essencials 94,1 90,4 93,5 59,4 63
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 87,1 89,7 69 76
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 84,9 87,9 57,9 63,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 79,4 85 42 50,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 74,1 81,1 30,5 41,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,6 70,8 76 25 28,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 65,2 71,8 19,4 23,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,1 65,7 75,9 13,5 18,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,1 73,6 84,5 4,9 6,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 61 69,2 0,1 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 43,4 27,7 32 0 0,1
Total >=12 anys 86,3 80,2 84,9 47 51,7
Total >=16 anys 87 81,3 85,8 49,7 54,7
Total 79,8 73,3 77,8 41,9 46
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.