Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 94,2 87,6 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,5 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 87,2 93,3
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90 91
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,2 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,2 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 84,4 89,6
(6) Treballadors essencials 93,3 85,7 91,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 79 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 79,5 86,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 71,5 83,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,8 61,5 79,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,1 66 73,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,7 59 67,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 72 56,8 69,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 66,7 79,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74 64,2 72
Total >=12 anys 84,4 74,6 82,9
Total >=16 anys 85 75,2 83,6
Total 74,5 65,9 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi