Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,5 95,1 95,4
(1B) Personal de residències 95,3 92,3 95,1 73,9 77,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 94,4 96,2 78,5 81,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 92,4 95 64,9 69
(4) Persones amb gran dependència 89 86,4 87,2 70,9 71,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,1 93,1 88,4 88,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,9 93,2 85,1 86,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,1 90,6 76,2 81,4
(6) Treballadors essencials 94,2 90,5 93,5 60,1 63,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 87,1 89,6 69,3 76,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 84,9 87,8 58,5 63,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 79,3 84,8 42,6 51,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 74 80,8 31,1 42,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,3 70,6 75,7 25,8 29,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,6 65,1 71,4 20,1 24
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,7 65,6 75,5 14,4 19,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,8 73,6 84,2 5,5 7,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 61,2 69,3 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 43,1 27,9 32,3 0 0,1
Total >=12 anys 86,1 80,1 84,7 47,4 52,2
Total >=16 anys 86,8 81,2 85,6 50,2 55,2
Total 79,6 73,2 77,6 42,2 46,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.