Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,1 91,7 91,9
(1B) Personal de residències 80,5 76 77
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,8 66,1 69,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,9 10,7 12,6
(4) Persones amb gran dependència 88 74 74,6
(5A) Persones de 80 anys o més 85,9 22,6 22,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 19,7 2,5 2,5
(6) Treballadors essencials 65 1,2 1,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 39,3 0,3 0,7
Total >=16 anys 19,3 6,3 6,5
Total 16,1 5,2 5,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.