Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 94,3 87,6 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 90,7 95,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 87,3 93,5
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,3 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,5 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 85,2 89,6
(6) Treballadors essencials 93,5 85,8 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 79,8 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 79,7 86,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,5 72 83,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 62,8 79,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,7 66,3 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,5 59,3 67,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,9 57,3 69,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,3 66,9 79,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 64,3 72,2
Total >=12 anys 84,7 75 83,1
Total >=16 anys 85,3 75,7 83,7
Total 74,8 66,2 73,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi