Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 94,1 87,1 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 90,1 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 86,8 92,8
(4) Persones amb gran dependència 91,8 89,7 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,4 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 83,5 89,3
(6) Treballadors essencials 92,9 85,2 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 78,1 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 79 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 70,5 82,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,9 59,2 78,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74 64,7 71,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68 56,9 64,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,5 54,3 66
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,5 64,6 76,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,7 61,6 68,8
Total >=12 anys 83,5 73,4 81,8
Total >=16 anys 84,2 74,1 82,5
Total 73,8 64,8 72,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi