Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 91,9 85,1 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,5 91,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,3 82 86,7
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 91,3 91,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 90,7 92,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 80,9 86,7
(6) Treballadors essencials 89,2 80,6 85,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,3 75,2 84,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,5 76,7 82,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,1 66,5 76,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,8 53,2 70,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,6 46,8 51
(11B) Persones de 30 a 34 anys 47 23,1 27,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 45,1 9 13,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 45,6 10,3 13,6
Total >=16 anys 75,4 61,3 67,3
Total 63,1 51,3 56,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi