Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,7
(1B) Personal de residències 94,1 87,2 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 90,1 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 86,8 92,8
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,7 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,4 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 83,5 89,4
(6) Treballadors essencials 93 85,2 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 78,1 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 79 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 70,5 82,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 59,2 78,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 64,8 71,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,2 57 65,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,7 54,5 66,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,7 64,7 76,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,8 61,8 69,1
Total >=12 anys 83,6 73,4 81,8
Total >=16 anys 84,2 74,1 82,6
Total 73,8 64,9 72,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi