Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 98,1
(1B) Personal de residències 93,7 86,6 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 89,5 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 86 91,8
(4) Persones amb gran dependència 91,3 88,7 89,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 91,7 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 91,1 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 82,9 88,7
(6) Treballadors essencials 92,5 84,3 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 77,4 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 78,1 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,2 69,2 80,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,1 57,4 76,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,6 61,3 67,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,5 52,4 59,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 50,1 59,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,9 59,7 69,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,6 51,5 57,3
Total >=12 anys 81,6 71,1 78,8
Total >=16 anys 82,4 72,3 80
Total 72,2 62,9 69,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi