Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,2 96,2
(1B) Personal de residències 88,7 85,1 85,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,3 76,7 80,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60 9,5 10,7
(4) Persones amb gran dependència 87,4 85,1 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 88,7 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,7 30 32,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,3 4,9 5,2
(6) Treballadors essencials 71,5 1,2 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 64,9 5,6 6,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 7,7 2,7 2,9
Total >=16 anys 37 16,8 17,4
Total 31,7 14,4 14,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi