Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 99 99 97 97,3
(1B) Personal de residències 97,3 94,8 97,3 75,4 78,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 94,4 95,8 77,5 82,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 92,1 95,5 61,8 66,6
(4) Persones amb gran dependència 90,5 89,2 90 74,8 75,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,3 94,3 90,1 90,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,8 94,1 85,5 88,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,6 90,7 78 82,5
(6) Treballadors essencials 94,3 90,4 93,6 58,2 62,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 87,1 89,6 69,1 76,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 84,1 87,1 55,9 61,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 77,1 82,8 38,7 46,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,6 71,7 78,8 28,8 36,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,7 69,4 74,6 21,6 26
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,2 65,5 71,7 17,9 21,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,7 67,5 75,8 12,2 15,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,6 73,7 83,2 4,6 6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,3 60,8 68,4 0,1 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 35,1 24,4 28,4 0 0
Total >=12 anys 86,1 81,2 85,2 49,3 53,5
Total >=16 anys 86,9 82,2 86 51,7 56,1
Total 79,8 74,6 78,5 44,4 48,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.