Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,8
(1B) Personal de residències 97,1 92,2 96,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 88,4 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 86 93,2
(4) Persones amb gran dependència 90,6 89,5 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,5 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 90,8 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 85,2 89,8
(6) Treballadors essencials 92,9 85,2 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 78,1 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 77,9 85,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82 69,1 81
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,6 61,3 75,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,8 62,1 71,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68 57,1 65,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,8 57,9 67,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,9 66,1 76,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,8 63 70
Total >=12 anys 84 75,2 82,7
Total >=16 anys 84,6 75,8 83,4
Total 75,3 67,4 74,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi