Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98 98,1
(1B) Personal de residències 94,6 90,7 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,3 85,9 91
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,9 80,6 86,1
(4) Persones amb gran dependència 89,5 88,5 89,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,8 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90,2 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 82,9 87,3
(6) Treballadors essencials 89,3 80,4 85,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,3 75,6 84,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 83 76 82
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,6 64,5 74,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 69,8 54,3 66,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 59,9 44,1 50,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 48,8 27 32,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 46,3 12,7 18
(13A) Persones de 16 a 19 anys 46,3 16 19,7
Total >=16 anys 76,8 64,6 70,3
Total 65,7 55,3 60,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi