Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 99 99 96,9 97,2
(1B) Personal de residències 97,3 95 97,2 75,8 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 94,5 95,7 77,6 82,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 92,1 95,4 62,4 67,1
(4) Persones amb gran dependència 90,4 89 89,8 74,9 75,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,3 90,2 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,8 94 85,5 88,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,7 90,8 78,2 82,7
(6) Treballadors essencials 94,3 90,5 93,6 58,7 62,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 87 89,5 69,3 76,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 84,1 87 56,4 61,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 77,2 82,6 39,2 46,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 71,7 78,6 29,3 36,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,4 69,2 74,3 22,3 26,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,9 65,3 71,3 18,5 22,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,3 67,3 75,4 12,9 16,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,3 73,5 82,9 5 6,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,3 60,9 68,5 0,1 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,9 24,4 28,4 0 0
Total >=12 anys 86 81,1 85 49,6 53,8
Total >=16 anys 86,7 82,1 85,9 52 56,5
Total 79,6 74,5 78,3 44,7 48,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.