Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98 98,1
(1B) Personal de residències 94,6 90,7 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,3 85,9 91
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,1 80,7 86,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 88,7 89,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,8 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90,1 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 82,9 87,4
(6) Treballadors essencials 89,5 80,5 85,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,3 75,6 84,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,1 76 82,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,6 64,5 74,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 70 54,4 66,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,2 44,1 50,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 49,1 27,2 33
(12) Persones de 20 a 29 anys 46,8 13,1 18,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 46,9 16,2 19,9
Total >=16 anys 76,9 64,6 70,4
Total 65,8 55,3 60,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi