Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 96,9 92 96,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 87,8 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 85,4 92,4
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,5 89,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 90,5 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 84,6 89,2
(6) Treballadors essencials 92,5 84,6 90,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 77,3 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 77,2 84,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,8 68 79,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,2 59,6 73,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,7 59 67,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,8 53 60,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,7 53,5 62,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,4 61,7 70,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,8 53,6 59,1
Total >=12 anys 82,5 73,2 80,4
Total >=16 anys 83,2 74,2 81,4
Total 74 65,7 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi