Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98,2
(1B) Personal de residències 96,9 92 96,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 87,9 93,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,5 92,5
(4) Persones amb gran dependència 90,3 88,4 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 90,5 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 84,6 89,2
(6) Treballadors essencials 92,5 84,5 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 77,3 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 77,2 84,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,8 68 79,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,1 59,5 73,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,7 58,9 67,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 52,7 60,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,5 53,3 61,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,4 61,5 70,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,7 52,3 57,8
Total >=12 anys 82,5 73,1 80,2
Total >=16 anys 83,2 74,2 81,3
Total 74 65,6 71,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi