Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,6 97,6
(1B) Personal de residències 91,8 87,5 88,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,3 83,5 87,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,1 66,4 69,3
(4) Persones amb gran dependència 88,7 87,5 87,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 92 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 88,9 91,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,3 10,3 13,1
(6) Treballadors essencials 82,1 62,3 64,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 80 16,3 21,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,9 57,5 60,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 60,5 1,2 5,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 36,3 1,2 4,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 8,6 0,8 1,9
Total >=16 anys 59 36,9 39,3
Total 50,5 31,6 33,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi