Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 96,9 92 96,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 87,9 93,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,4 92,5
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,8 89,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 90,6 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 84,7 89,3
(6) Treballadors essencials 92,6 84,7 90,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 77,5 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 77,3 84,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 68,2 79,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,4 59,9 73,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71 59,5 68,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,5 53,5 61,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,2 54,4 63,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,1 62,5 71,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,8 55,5 61,3
Total >=12 anys 82,8 73,6 80,8
Total >=16 anys 83,4 74,5 81,7
Total 74,2 66 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi