Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,3 93,8 93,9
(1B) Personal de residències 79,3 72,7 73,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,5 80,4 82,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,4 4 6,5
(4) Persones amb gran dependència 85,7 79,5 80
(5A) Persones de 80 anys o més 90,3 87,2 87,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 82,1 42,1 44,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 69,1 3 3,3
(6) Treballadors essencials 67,6 0,6 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 65,7 3,4 5,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,1 1,5 1,7
Total >=16 anys 30,8 14,1 14,7
Total 25,9 11,9 12,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi