Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,5 92,8 93,1
(1B) Personal de residències 94 89,9 93,8 66,1 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92,7 95,5 75,3 77,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 89,5 93,4 56,2 61,8
(4) Persones amb gran dependència 88,8 87 88,4 69,3 70,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93 93,1 86,8 86,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 92 92,4 81,5 84,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 87,9 89,6 73,1 78,3
(6) Treballadors essencials 93 87,8 92,2 53,6 58,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 85,5 88,7 65,7 73
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 82,7 86,9 52,9 59,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,9 75,7 83,1 35,3 44,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,8 70,8 79,7 25,5 35,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 67,6 74,5 20,4 25,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,4 63,1 71,5 16 21,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,3 62,8 73,9 11,3 16,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,7 70,2 83 3,9 5,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 57 66,4 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,1 21,8 26,5 0 0,1
Total >=12 anys 84,9 77,8 83,6 43,3 48,4
Total >=16 anys 85,7 79 84,5 45,7 51,1
Total 78 70,9 76,4 38,6 43,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.