Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,8 92,3 92,3
(1B) Personal de residències 74,8 70 70,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,8 77,2 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,8 4,7 7
(4) Persones amb gran dependència 79,8 68,4 68,9
(5A) Persones de 80 anys o més 84,9 26,5 26,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 19,2 1,5 1,5
(6) Treballadors essencials 64,4 0,6 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 41,6 0,3 0,9
Total >=16 anys 19,1 6,2 6,5
Total 15,9 5,2 5,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.