Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 93,3 86 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 89,9 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93 83,3 91,7
(4) Persones amb gran dependència 91,3 89,1 91
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 91,2 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 84,4 88,9
(6) Treballadors essencials 92,2 82,3 90,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 78,2 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 76,9 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 67,6 81,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,5 59,7 78
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,7 62,1 72,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,6 55,8 67,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 53,8 67,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 63,6 78,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,6 61,4 70,7
Total >=12 anys 83,6 72,4 81,9
Total >=16 anys 84,2 73 82,5
Total 74 64 72,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi