Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 92,9 85,4 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 88,9 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 82,3 90,7
(4) Persones amb gran dependència 91,3 88,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 92,2 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 89 92,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 82,5 88,5
(6) Treballadors essencials 91,4 81,4 89,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 76,5 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86 76,1 85,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,6 65,8 80,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 56,7 76,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,5 60,4 70,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,3 53,3 64,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,6 50,9 64,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,7 60,9 74,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,8 58,6 67
Total >=12 anys 82,1 70,6 80,4
Total >=16 anys 82,7 71,2 81,1
Total 72,7 62,5 71,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi