Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,5 97,6
(1B) Personal de residències 90,5 83,8 89,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,2 86,9 91
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,6 76,5 83
(4) Persones amb gran dependència 90,7 88,5 90
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,5 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,8 88,2 91,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,5 78,9 84,7
(6) Treballadors essencials 86,6 75,8 81,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,9 72,8 82
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,6 73,5 80,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,8 60,8 72,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 69,2 49,4 65,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 57,6 41,2 47,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 45 18,9 25,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 40,7 7,4 13,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 40,6 7 10,9
Total >=16 anys 72,7 58 64,9
Total 61,2 48,8 54,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi