Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,3 98,4 93,6 94
(1B) Personal de residències 94 90 93,8 66,5 70,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92,8 95,5 75,8 78,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 89,6 93,4 56,9 62,6
(4) Persones amb gran dependència 88,7 87 88,4 69,3 70,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93 93 86,8 86,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 92 92,4 81,5 84,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 87,9 89,6 73,3 78,5
(6) Treballadors essencials 93 87,9 92,2 54,3 59,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 85,5 88,7 65,9 73,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 82,7 86,8 53,4 59,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,8 75,6 82,9 35,9 45,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 70,9 79,5 26,1 36,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 67,6 74,2 21 25,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 63 71,2 16,7 22
(12) Persones de 20 a 29 anys 76 62,8 73,6 12 17,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,5 70,3 82,8 4,6 6,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 57,2 66,4 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,8 21,9 26,6 0 0,2
Total >=12 anys 84,8 77,8 83,4 43,7 48,9
Total >=16 anys 85,6 78,9 84,4 46,1 51,6
Total 77,9 70,8 76,2 38,9 43,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.