Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 92,9 85,4 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 88,9 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 82,3 90,7
(4) Persones amb gran dependència 91,3 88,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 92,2 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 89 92,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,4 82,4 88,5
(6) Treballadors essencials 91,4 81,3 89,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 76,5 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,9 76,1 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,5 65,8 80,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 56,7 76,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,3 60,3 70,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 53,2 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,3 50,8 63,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,4 60,8 74,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 58,4 66,7
Total >=12 anys 82 70,5 80,3
Total >=16 anys 82,6 71,2 81,1
Total 72,6 62,5 71,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi