Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 92,4 85,1 91,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 88,6 93,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,1 81,4 89,4
(4) Persones amb gran dependència 91,1 88,3 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,9 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 88,6 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,9 81,6 87,6
(6) Treballadors essencials 90,8 80,3 88,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,3 75,5 86
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,9 75,2 83,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 64,3 78,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,1 54,5 73,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,6 56,4 65,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,8 48,3 58,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,1 45,9 56,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 72,4 55,2 66,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,3 47 53,9
Total >=12 anys 79,9 67,9 77
Total >=16 anys 80,8 69,1 78,3
Total 70,9 60,2 68,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi