Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97 97,2
(1B) Personal de residències 92,6 86,5 91,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 87,1 92,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,6 81 89,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 86,7 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,1 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 86,1 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 85,3 88,8
(6) Treballadors essencials 89,5 79,4 87,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 78,1 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 75,4 85
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,8 66,9 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,6 57,6 75,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71 55,8 67,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,8 46,3 59,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,9 46,1 60,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,1 55,4 69
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,4 44 51,5
Total >=12 anys 81,7 69 78,8
Total >=16 anys 82,6 70,4 80,3
Total 72,4 61,1 69,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi