Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,2 86,9 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,5 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 82,1 90,3
(4) Persones amb gran dependència 90 87,2 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,3 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 86,5 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 86 89,5
(6) Treballadors essencials 90,2 80,3 88,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 78,9 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 76,2 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 68,2 81,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 59,4 77,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,4 59,1 71,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,2 50,4 64,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,3 50,2 66
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,1 60,8 76,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,3 57,6 66,3
Total >=12 anys 83,3 71,4 81,7
Total >=16 anys 84,1 72,2 82,6
Total 73,7 63,2 72,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi