Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94 92,6 92,8
(1B) Personal de residències 81,7 75,1 77,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,7 76,4 78,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,3 7,6 10,3
(4) Persones amb gran dependència 86,2 83,3 83,9
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 88,7 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,4 36,2 43
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,2 4,3 4,8
(6) Treballadors essencials 66,4 0,9 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,7 4,6 6,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,9 2 2,1
Total >=16 anys 33 15 16,1
Total 27,8 12,7 13,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi