Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,7 90,3 90,7
(1B) Personal de residències 94 90,7 93,9 63,7 67,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 92 94,7 71,5 74,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 89,4 93,3 57,9 63
(4) Persones amb gran dependència 89 87,1 88,4 69 70,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,3 87,4 87,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,6 94 79 85,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 89,4 90,8 76,4 79,7
(6) Treballadors essencials 92 86,4 91,1 52 56,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 87,4 90,3 68,3 75
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 83,9 88,2 53,6 60,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,5 77,6 84,7 36 44,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 72,6 81 26,5 36,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,4 67,8 75,7 19,5 25,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,7 63,1 72,5 15,2 22
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,2 64,4 75,9 11,1 18,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 71,1 84,5 4,3 7,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 56,1 65,7 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,1 18,8 22,7 0 0,1
Total >=12 anys 86,4 79,3 85,1 44,6 50,3
Total >=16 anys 87,3 80,6 86,1 47,1 53
Total 79,1 72 77,4 39,8 44,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.