Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,5 91,5 91,6
(1B) Personal de residències 77,8 73,3 74,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 80,2 74,7 76,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,8 7,5 9,8
(4) Persones amb gran dependència 82,9 66,2 67,3
(5A) Persones de 80 anys o més 86,8 23 23
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13,4 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 63,4 0,7 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 48,9 0,5 1,5
Total >=16 anys 20,7 7 7,2
Total 17,3 5,8 6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.