Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,8 90,3 90,6
(1B) Personal de residències 93,9 90,9 93,8 64,2 67,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 92,1 94,7 72 75,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 89,5 93,3 58,6 63,8
(4) Persones amb gran dependència 89,1 87 88,4 69,2 70,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,3 94,3 87,5 87,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,6 94 79,2 85,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 89,4 90,8 76,7 80
(6) Treballadors essencials 92 86,4 91 52,6 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 87,4 90,3 68,7 75,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 84 88,2 54,1 61,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 77,7 84,7 36,8 45,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 72,8 81 27,4 37,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,3 67,9 75,6 20,3 26,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,5 63,2 72,4 16,1 23
(12) Persones de 20 a 29 anys 78 64,6 75,8 12,2 19,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 71,4 84,4 5,1 8,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 56,5 66 0,4 1,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 30,9 18,9 22,9 0 0,2
Total >=12 anys 86,3 79,4 85 45,1 50,9
Total >=16 anys 87,2 80,7 86,1 47,6 53,7
Total 79 72 77,3 40,2 45,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.