Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,6 96,5 96,7
(1B) Personal de residències 90,7 84,3 88,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,6 84,9 89,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,2 77,7 84,1
(4) Persones amb gran dependència 89,9 87,6 88,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 85,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 82,3 85,8
(6) Treballadors essencials 85,6 75 81
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,8 75,5 83
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,5 73,5 80,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,5 62,8 73,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,2 51,6 67
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,2 40,6 49,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 49,9 21,6 31,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 47,8 11 21
(13A) Persones de 16 a 19 anys 46,3 10,6 17,1
Total >=16 anys 75,7 60,4 68,2
Total 63,7 50,7 57,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi