Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,4
(1B) Personal de residències 95,6 86,9 95,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 89,3 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 84 90,1
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,6 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,2 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 88,4 90,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,9 80,7 85,2
(6) Treballadors essencials 88,6 76 86,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 85 74,9 83,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,9 70,7 79,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,7 55,3 72,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 70,9 50,2 69,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,3 48,1 60,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 58,7 44,4 55,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,1 46,1 57,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,7 55,7 68,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,1 44,6 53
Total >=12 anys 78,2 66,5 75,7
Total >=16 anys 79 67,6 76,9
Total 70,5 59,9 68,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi