Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,6
(1B) Personal de residències 95,6 86,9 95,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 89,3 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 84 90,1
(4) Persones amb gran dependència 91,1 90,3 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,2 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 88,4 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,9 80,8 85,3
(6) Treballadors essencials 88,5 75,8 86
(8) Persones de 60 a 65 anys 85 74,9 83,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,8 70,6 79,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,7 55,3 72,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 70,8 50,1 68,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,1 48 60,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 58,4 44,3 55,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 61,7 46,1 56,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,5 55,4 68,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 62,9 43,9 52,3
Total >=12 anys 78,1 66,4 75,6
Total >=16 anys 78,8 67,5 76,7
Total 70,4 59,8 68,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi