Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,4 94,6 94,6
(1B) Personal de residències 84,9 77,1 80,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,2 79,7 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 67,4 6 10
(4) Persones amb gran dependència 89 86,1 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 87,8 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87 31,5 32,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,7 3,4 5,3
(6) Treballadors essencials 66,3 2,8 4,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,4 4,5 7,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 14,7 2,1 2,5
Total >=16 anys 36,7 15 15,8
Total 31,6 12,9 13,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi