Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 96 87,7 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 89,8 93,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 85,8 92,5
(4) Persones amb gran dependència 92,7 91 91
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 90,3 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88 83,3 87
(6) Treballadors essencials 89,9 77,7 88,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,7 77 85,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 82 72,4 81,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,7 59,8 75,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,8 54,9 73,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,7 51,8 65,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,3 50,2 62,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,2 53,1 66,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,1 62,4 78,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 57,4 68,4
Total >=12 anys 81,3 70,2 79,8
Total >=16 anys 81,8 70,8 80,4
Total 73,1 63,1 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi