Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,7 98,8 95,8 96,1
(1B) Personal de residències 96,6 93,6 96,6 75,2 81
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 92,4 94,8 75 77,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 90,5 93,6 57,9 62,2
(4) Persones amb gran dependència 92,8 92,3 92,3 77,9 78,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,5 93,6 88 88,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,1 91,2 91,6 82,6 84,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 86,9 88 72,7 77,4
(6) Treballadors essencials 91 84,4 90 49,4 55,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,9 83,8 86,6 66,2 72,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,8 78,9 82,3 50,8 57,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,2 71,1 77,6 31,2 43,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,6 66,5 74,4 24,7 36
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,6 59,5 67,2 18,6 25,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 59,6 68,2 15,1 21,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,6 61,1 70,8 12,5 18,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,6 68 81,7 4,1 7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,5 54,3 66,1 0,2 1
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,1 22,4 30,8 0 0,3
Total >=12 anys 82,6 76 81,3 44,7 50,4
Total >=16 anys 83,1 77,1 82,1 46,9 52,9
Total 77,1 70,1 75,4 40,5 45,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.