Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,7 98,7
(1B) Personal de residències 96 90,5 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 90,6 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 86,2 92,9
(4) Persones amb gran dependència 92,7 91,4 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 90,5 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,3 84,1 87,1
(6) Treballadors essencials 90,2 78,2 88,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 77,8 86,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,6 73 81,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,4 61,9 76,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,6 57,4 73,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,9 53 65,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,5 51,2 63,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,7 53,8 67,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 62,8 78,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,9 57,9 69,1
Total >=12 anys 81,9 71 80,2
Total >=16 anys 82,4 71,7 80,8
Total 73,7 63,9 72,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi