Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,3 93,5 93,5
(1B) Personal de residències 81,5 77 79,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,8 77,6 78,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 70,6 11 14,4
(4) Persones amb gran dependència 84,9 74,6 75,3
(5A) Persones de 80 anys o més 85,8 32,6 32,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 9,6 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 61,1 2,3 3,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 50,8 0,6 1,5
Total >=16 anys 21,8 7,9 8,1
Total 18,6 6,7 6,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.