Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,7 98,7
(1B) Personal de residències 93,2 86,6 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,5 86,8 89,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,8 78 83,8
(4) Persones amb gran dependència 90,3 89,5 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 91,5 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,7 87,9 90,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,3 76,5 80,9
(6) Treballadors essencials 83,8 70,9 78,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,9 71,4 78,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,2 69,5 75,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 68,5 51,7 65,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 63,3 45,2 60
(11A) Persones de 35 a 39 anys 52,3 35,6 44,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 41,1 18,9 25,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 38,7 4,7 10,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 39,7 3,6 8,6
Total >=16 anys 71,1 57,3 63,9
Total 61,1 49,3 54,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi