Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,9 99,1
(1B) Personal de residències 95,7 86,9 95,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 89,8 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,3 91,8
(4) Persones amb gran dependència 91,8 90,5 90,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,6 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,1 89,2 91,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,7 82,3 86,7
(6) Treballadors essencials 89,3 76,9 87,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,2 76,1 85,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,5 71,9 80,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76 57,3 75
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 52,3 71,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,5 50,4 63,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,6 48,5 60,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,4 50,8 64
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,4 60,6 75,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,5 55,3 65
Total >=12 anys 80,3 68,9 78,8
Total >=16 anys 80,9 69,6 79,5
Total 72,3 62 71
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi