Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,9 98,9
(1B) Personal de residències 93,6 86,5 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 87 89,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,8 80 86
(4) Persones amb gran dependència 90,3 89,5 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 91,5 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,8 88 90,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,7 78,6 83
(6) Treballadors essencials 84,9 72 80,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,5 72,6 79,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,7 69,8 75,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 69,4 52,5 67
(10B) Persones de 40 a 44 anys 64,8 46,6 62,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 54,7 38,9 47,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 46 25,3 32,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 46,1 15,4 22,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 47,1 18,7 24,5
Total >=16 anys 73 60,1 67
Total 62,8 51,7 57,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi