Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,9
(1B) Personal de residències 95,7 86,9 95,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 89,8 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,3 91,8
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,5 90,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 89,2 91,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,7 82,2 86,7
(6) Treballadors essencials 89,3 76,9 87,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,2 76,1 85,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,5 71,9 80,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 75,9 57,2 74,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 52,3 71,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,5 50,4 63,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,5 48,3 60,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,2 50,7 63,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,3 60,5 75,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,2 55,1 64,8
Total >=12 anys 80,3 68,8 78,8
Total >=16 anys 80,9 69,5 79,4
Total 72,3 62 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi