Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,9 92,5 93,1
(1B) Personal de residències 96,1 92,6 95,7 72,5 76,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 95 96,9 79,2 82,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 91,9 95,4 61,9 68,2
(4) Persones amb gran dependència 90,9 88,9 90,3 72,3 73,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,4 88,4 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,6 93,2 80 86,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 89,5 90,9 76,6 82,4
(6) Treballadors essencials 94,7 90,3 94 57,1 62,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 88,3 90,5 70,7 78,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 85,5 88,7 57,3 64,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 79,7 85,1 42 53,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 75,1 81,6 32,1 45,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,1 71,9 77,9 29,6 35,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76 66,9 74,6 24,3 32,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,9 65,9 76,2 17,5 25,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,9 73,6 86,6 5,9 9,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,1 62,1 73,8 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,9 29,8 36,6 0 0,1
Total >=12 anys 87 80,9 85,8 48,8 55,6
Total >=16 anys 87,4 81,6 86,3 50,7 57,7
Total 82 75,5 80,3 44,6 50,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.