Triar territori:
CATALUNYA

Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 94,6 88,1 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 90,5 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 84,8 93,2
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,9 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 91,6 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 86 90,1
(6) Treballadors essencials 93,5 84,3 92,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 80,5 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 78,5 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,6 70 84,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 62,4 80,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,5 65,4 75,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,7 58,3 70,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,1 56,5 71,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,8 66,8 81,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,4 64,3 73,7
Total >=12 anys 85,8 74,7 84,2
Total >=16 anys 86,3 75,2 84,8
Total 76,5 66,5 75,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi