Triar territori:
CASTELLDEFELS

Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,3 98,3 96,4 96,7
(1B) Personal de residències 95,4 95,4 95,4 73,2 75,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,7 97,2 76,3 80,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 92,6 95,4 61,8 68,6
(4) Persones amb gran dependència 90,1 85,1 86,8 62 64,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,5 92,6 88,1 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 91,2 92 76,5 85,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 88,4 89,9 77,6 81,2
(6) Treballadors essencials 94,6 90,7 93,9 58,8 63,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 87,7 89,8 70,8 76,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 84,7 88,5 57,7 65,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85 77,3 84,1 39,9 51,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,1 71,8 80 29,8 42
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 70 75,2 26,9 32,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 68 74,1 22,2 27,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,1 66,3 76,2 16,4 22,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,2 73,7 85,3 5,8 9,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,3 62 70,5 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 43,1 25,7 30,6 0 0,1
Total >=12 anys 86,1 79,5 84,7 45,4 51,9
Total >=16 anys 86,6 80,5 85,5 48 54,9
Total 79,9 72,8 77,8 40,6 46,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.