Triar territori:
CASTELLDEFELS

Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,7 98,7
(1B) Personal de residències 95,5 90,3 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 90,2 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 84,3 93,1
(4) Persones amb gran dependència 92,6 88,5 92,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92 92,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,3 81,4 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 84,6 88,5
(6) Treballadors essencials 93,6 84,2 91,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 80,6 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,6 77,2 86,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,8 65,8 82,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,3 55,2 76,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,9 62,5 71,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 57,7 66,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,1 54,9 67
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 64,1 77,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,5 60,7 68,6
Total >=12 anys 83,4 71 81,6
Total >=16 anys 84 71,6 82,4
Total 74 63 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi