Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 42,5 42,5 42,5 27,5 27,6 27,6 33,1 33,2 33,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1
12 a 19 anys (2003 - 2010) 82,6 81,3 81,9 68,5 67,3 67,9 79,8 78,2 78,9 3,3 2,6 2,9 5,1 4 4,5
20 a 29 anys (1993 - 2002) 83,5 79,8 81,6 72,6 66,8 69,6 81,7 77,3 79,4 24,7 15,7 20,1 31,3 21,6 26,3
30 a 39 anys (1983 - 1992) 81,7 79,5 80,6 73,8 70,9 72,4 80,2 77,7 78,9 30,9 25,9 28,4 36,3 31,6 34
40 a 49 anys (1973 - 1982) 87,8 86,1 86,9 80,9 78,1 79,4 86,9 85,1 86 42,9 38,1 40,5 52,4 48,7 50,5
50 a 59 anys (1963 - 1972) 90,7 90,4 90,6 86,8 86 86,4 90,2 89,8 90 60,2 57,7 58,9 66,6 65,1 65,8
60 a 69 anys (1953 - 1962) 91,5 92,2 91,9 88,7 89,5 89,1 90,7 91,6 91,2 72,8 73,7 73,3 78,8 80,1 79,4
70 a 79 anys (1943 - 1952) 94 94,9 94,4 93,1 94 93,5 93,5 94,5 93,9 82,1 83,6 82,8 86,6 88,7 87,5
80 anys o més (1942 o anterior) 94,9 95,9 95,3 94,3 95,4 94,7 94,4 95,5 94,8 88,5 90,8 89,3 88,6 90,9 89,5
Total >=12 anys 88,2 86,6 87,4 82,2 79,6 80,9 87 85,3 86,2 50 44,3 47,2 55,6 50,6 53,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.