Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 35,3 34,5 34,9 24,8 23,9 24,3 28,8 27,9 28,3 0 0 0 0 0,1 0
12 a 19 anys (2003 - 2010) 79,2 77 78 68,2 66,6 67,3 77 74,7 75,8 3,3 2,3 2,8 4,2 3,2 3,7
20 a 29 anys (1993 - 2002) 81,8 78,4 80 73,9 67,9 70,7 80,4 76,2 78,2 23,6 13,9 18,4 27,2 17,6 22,1
30 a 39 anys (1983 - 1992) 79,1 76,9 78 73 70,3 71,6 77,9 75,5 76,6 30,1 24,2 27 33,9 28,6 31,2
40 a 49 anys (1973 - 1982) 85,2 82,5 83,8 79,4 75,7 77,4 84,5 81,6 83 43,4 37,2 40,1 49,9 44,5 47
50 a 59 anys (1963 - 1972) 88,9 88,3 88,6 86 84,8 85,4 88,5 87,7 88,1 60,3 57,7 59 65,3 63,3 64,2
60 a 69 anys (1953 - 1962) 90,8 90,7 90,8 88,3 88,3 88,3 90,2 90,2 90,2 73,3 72,9 73,1 79,3 79,2 79,2
70 a 79 anys (1943 - 1952) 93,9 94,9 94,3 93,3 94,5 93,9 93,6 94,7 94,1 85,1 86,3 85,7 87,7 89,6 88,6
80 anys o més (1942 o anterior) 94,8 95,4 95,1 94,5 95,1 94,7 94,5 95,1 94,7 90 91,5 90,6 90,1 91,7 90,7
Total >=12 anys 87 85 86 82,5 79,7 81,1 86,1 84 85 52,8 46,5 49,6 56,7 51 53,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.