Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 32,4 31,5 31,9 22,1 22,3 22,2 25,4 25,8 25,6 0 0 0 0 0,1 0
12 a 19 anys (2003 - 2010) 79,1 75,2 77 68,2 65 66,5 76,9 72,7 74,6 2,9 1,9 2,3 3,9 2,5 3,1
20 a 29 anys (1993 - 2002) 80,6 76,3 78,3 72,1 65,8 68,8 78,9 74,2 76,4 22,8 12,2 17,2 26,5 15,9 20,9
30 a 39 anys (1983 - 1992) 77,8 74,8 76,3 72 68,7 70,3 76,5 73,5 75 27,5 22,4 24,9 31,7 26,3 28,9
40 a 49 anys (1973 - 1982) 84,2 82,1 83,1 77,6 74,7 76,1 83,6 81,3 82,4 40,2 34,2 37,1 47 41,8 44,3
50 a 59 anys (1963 - 1972) 88,3 86,8 87,5 84,8 82,8 83,7 87,8 86,2 87 56,9 53,4 55,1 61,6 59,2 60,4
60 a 69 anys (1953 - 1962) 89,4 89,8 89,6 86,4 87 86,7 88,6 89,3 89 69,7 69,6 69,6 75,7 76,8 76,3
70 a 79 anys (1943 - 1952) 94,1 95 94,6 93,2 94,7 93,9 93,8 94,9 94,3 82,5 83,2 82,8 86,6 88,5 87,5
80 anys o més (1942 o anterior) 95,1 96,4 95,6 94,9 96,1 95,4 94,9 96,1 95,4 90,4 92,2 91,1 90,4 92,2 91,2
Total >=12 anys 86 83,7 84,8 81,1 78,1 79,6 85,1 82,7 83,9 49,2 43 46,1 53,5 47,8 50,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.