Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 48,6 48,3 48,4 30,6 30,1 30,3 37,2 37,3 37,3 0 0 0 0,2 0,1 0,1
12 a 19 anys (2003 - 2010) 84,9 83,9 84,4 70,1 69,1 69,6 82 80,9 81,4 3,9 3 3,4 5,8 4,9 5,3
20 a 29 anys (1993 - 2002) 82,8 81,8 82,3 73,3 69,5 71,5 81,1 79,5 80,3 28,5 21,2 25,1 36,7 28,6 32,9
30 a 39 anys (1983 - 1992) 81,6 81,2 81,4 74,7 73,6 74,2 80,2 79,7 79,9 35,3 33,1 34,3 41,6 39,6 40,6
40 a 49 anys (1973 - 1982) 86,7 86,2 86,5 81,2 80,3 80,8 85,8 85,4 85,6 45,1 42 43,6 54,7 53,6 54,1
50 a 59 anys (1963 - 1972) 90,4 90,4 90,4 87,3 87,1 87,2 89,9 89,9 89,9 62,6 61,6 62,1 68,2 67,8 68
60 a 69 anys (1953 - 1962) 91,4 92,5 91,9 88,8 90,4 89,5 90,5 91,9 91,1 74,7 77,1 75,8 80 82,6 81,1
70 a 79 anys (1943 - 1952) 93,6 94,7 94,1 92,6 93,9 93,2 93 94,1 93,5 83,7 86 84,6 86,2 88,8 87,3
80 anys o més (1942 o anterior) 94,6 95,7 94,9 94,1 95,4 94,5 94,1 95,4 94,5 88,5 90,6 89,2 88,6 90,8 89,3
Total >=12 anys 88 87,3 87,7 82,9 81,3 82,2 86,9 86,1 86,5 54,1 49,1 51,8 59,6 55,4 57,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.