Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 47,2 47,6 47,4 30,5 29,8 30,1 36,1 35,9 36 0 0 0 0 0 0
12 a 19 anys (2003 - 2010) 86,4 85,4 85,8 71,3 71 71,1 83,5 82,6 83,1 3,1 2,4 2,7 4,5 3,3 3,9
20 a 29 anys (1993 - 2002) 86,8 81,6 84,1 75,9 68,9 72,3 85,3 79,4 82,3 26,3 15,7 20,8 31,3 20,3 25,6
30 a 39 anys (1983 - 1992) 85,8 82,1 83,9 78,7 74,1 76,3 84,6 80,5 82,5 32,6 25,4 28,9 36,7 29,5 33
40 a 49 anys (1973 - 1982) 90,9 88,5 89,7 83,4 79,2 81,3 90,2 87,6 88,9 43 37 40 54,3 48,9 51,6
50 a 59 anys (1963 - 1972) 92,9 92,4 92,7 88,8 87,3 88 92,4 92 92,2 61 57,9 59,4 69,1 67,6 68,4
60 a 69 anys (1953 - 1962) 93,4 93,9 93,7 90,8 91,5 91,1 92,8 93,2 93 76,6 77,3 77 81,7 82,9 82,3
70 a 79 anys (1943 - 1952) 95,4 95,9 95,6 94,7 95,1 94,9 95 95,4 95,2 87,2 88,4 87,7 89,7 91,1 90,3
80 anys o més (1942 o anterior) 95,9 97 96,3 95,4 96,6 95,9 95,5 96,7 95,9 90,9 92,8 91,6 90,9 92,8 91,7
Total >=12 anys 90,8 88,8 89,8 84,5 81,4 83 89,8 87,7 88,7 50,8 44,5 47,7 56,5 50,7 53,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.