Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 43,2 42,7 43 29 27,7 28,3 33,8 32,8 33,3 0 0 0 0,2 0,1 0,2
12 a 19 anys (2003 - 2010) 82,8 82,1 82,5 69,9 70 70 80 79,1 79,6 2,8 2,3 2,6 4,2 3,4 3,8
20 a 29 anys (1993 - 2002) 83,5 80,3 81,8 72,9 67,9 70,3 82 78 79,9 23 15 18,7 28,1 19,1 23,3
30 a 39 anys (1983 - 1992) 80,7 78,9 79,8 73,7 70,7 72,2 79,2 76,8 78 28,9 23,5 26,2 33,1 27,5 30,4
40 a 49 anys (1973 - 1982) 88,2 87,3 87,7 82,5 80,7 81,6 87,4 86,4 86,9 45,2 39,1 42,2 52,4 47,8 50,1
50 a 59 anys (1963 - 1972) 90,5 91,2 90,9 87,6 87,4 87,5 90,1 90,6 90,4 61,8 60,3 61 66,9 66,1 66,5
60 a 69 anys (1953 - 1962) 90,9 92,1 91,5 88,4 89,4 88,9 90 91,7 90,8 72,5 72,4 72,4 77,9 78,3 78,1
70 a 79 anys (1943 - 1952) 93,7 94,8 94,2 93 94,3 93,6 93,1 94,4 93,7 85,8 87,3 86,5 86,6 88,5 87,4
80 anys o més (1942 o anterior) 94,8 96,8 95,5 94,3 96,3 95,1 94,4 96,3 95,1 88,2 91,5 89,4 88,3 91,6 89,5
Total >=12 anys 88,2 87,4 87,8 83 81,3 82,1 87,1 86,1 86,6 51,2 45,8 48,6 55,4 50,5 53
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.