Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 26,1 26,4 26,2 0 0 0 2,6 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0
12 a 19 anys (2003 - 2010) 74,5 72,8 73,7 56,2 55 55,5 67,3 65,5 66,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
20 a 29 anys (1993 - 2002) 80,3 75,6 77,8 64,9 58,8 61,7 76,9 70,8 73,7 5,6 2,1 3,7 7 3,2 5
30 a 39 anys (1983 - 1992) 77,3 75,6 76,4 64,9 63,8 64,4 74,5 72,1 73,3 10,8 7,6 9,2 12,4 9,9 11,2
40 a 49 anys (1973 - 1982) 83,2 81,5 82,3 72,9 69,4 71,1 81,8 79,5 80,6 26,7 21,6 24 31,7 26,9 29,2
50 a 59 anys (1963 - 1972) 86,5 86,6 86,6 79,9 79,9 79,9 85,5 85,4 85,5 46,1 44,1 45,1 49,5 48,6 49,1
60 a 69 anys (1953 - 1962) 87,9 88 87,9 82,3 83 82,7 86,8 87,3 87 60,5 61,2 60,9 66,7 67,3 67
70 a 79 anys (1943 - 1952) 90,1 91,2 90,6 88,9 89,8 89,3 89,4 90,2 89,8 77,1 79,1 78,1 78,3 80,5 79,3
80 anys o més (1942 o anterior) 91,5 92 91,7 91 91,5 91,2 91,1 91,6 91,3 82,6 84,5 83,3 82,6 84,6 83,4
Total >=12 anys 83,7 82,2 82,9 74,7 72,4 73,5 81,5 79,6 80,6 36,7 32,5 34,6 39,5 35,7 37,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.